Akumulacija bovanskog jezera
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Akumulacija Bovanskog jezera

 

Akumulacija Bovan izgrađena je 1979.godine kao višenamenska, sa prvobitnom namenom za:

  • -- Odbranu od poplava
  • -- Zadržavanje nanosa
  • -- Navodnjavanje poljoprivrednih površina
  • -- Proizvodnju električne energije
  • -- Oplemenjavanje malih voda

Bovansko jezero se prostire na teritoriji opštine Aleksinac i Sokobanja.

Brana Bovan 2

Brana Bovan 1

 Sa planiranjem izgradnje Postrojenja za preradu vode u Subotincu, rešeno je pitanje vodosnabdevanje opštine Aleksinac vodom iz akumulacije Bovan, tako da ova akumulacija dobija još jednu veliku namenu.

Pregradno mesto akumulacije Bovan nalazi se na reci Moravici, u blizini naselja Bovan i regionalnog puta Aleksinac-Sokobanja. Prostor akumulacije obuhvata površinu 420 18 83 ha, u dužini od oko 8 km, sve do uzvodnog naselja Trubarevac.

Telo brane je od kamenog nabačaja, sa centralnim glinenim jezgrom i prelaznim filterskim slojevima. Visina brane od temeljenja je 52,0 m, dužina u kruni 151,0 m i širine 6,0 m. Bruto zapremina akumulacije 58,75 miliona m³, ukupna zapremina 47,5 miliona m³ a korisna zapremina 19,5 miliona m³.

Preliv je šahtni (levkasta građevina) sa propusnom moći 840 m³/s, kota krune preliva je na 258,50 mnm. Prelivni levak je prečnika 24,5 m. Visina vertikalnog šahta je 42,0 m.

Maksimalna propusna moć evakuatora je 59,3 m³/s a cevovoda 2x2,85 m³/s. Garantovani minimum (biološki minimum) je 0,35 m³/s.

Kota krune brane 263,0 mnm, kota max nivoa vode 261,5 mnm, kota krune preliva 258,5 mnm, kota normalnog uspora 252,5 mnm.

Na brani se nalazi zahvatna kula (toranj) sa 8 vodozahvata na različitim nivoima. Hidromašinska i elektro oprema na brani služi da za rad same brane i regulaciju protoka vode iz akumulacije.

Sa brane je izgrađen armirano-betonski cevovod dužine oko 8 km i prečnika 800 mm, kojim se sirova voda gravitaciono doprema do Postrojenja za preradu vode u Subotincu. Maksimalni kapacitet ovog cevovoda je 600 lit/sec.

Akumulacijom Bovan upravlja Javno vodoprivredno preduzeće “Srbijavode“.

Brana Bovan 3

Brana Bovan 4