Javne nabavke
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

2018

JN 39. Hlorna stanica sa opremom

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 38. Usluge projektovanja - Projektovanje objekata ViK

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 37. Usluge projektovanja vodovoda

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 36. Usluge popravke mašina i opreme za potrebe distribucije pogona za distribuciju vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 35. Osnovne hemikalije za preradu vode - Aluminijum sulfat

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 34. Teretno vozilo

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 33. Usluge servisiranja opreme u mikrobiološkoj laboratoriji

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 32. Terensko vozilo

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 31. Pogonska goriva za vozila i mehanizaciju

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 30. Ulja za odmazivanje i sredstva za podmazivanje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 29. Oprema za hlorisanje - oprema za gasno hlorisanje sa rezervnim delovima

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)


JN 28. Građevinski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 27. Projektovanje hlornih stanica

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 26. Oprema za hlorisanje - oprema za hlorisanje tečnim rastvorom sa rezervnim delovima

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 25. Kancelariski materijal - toneri

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 24. Projektovanje hlornih stanica

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 23. Vodovodni i kanalizacioni materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 8 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 10 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 10 - preuzmi (PDF)


JN 22. Usluge angažovanja privatnog obezbeđenja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 21. Laboratoriska pomagala i pribor za laboratorije

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 20. Kancelariski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)


JN 19. Računari i računarska oprema

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 18. Metalna galanterija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 17. Usluge servisiranja opreme u laboratorijama

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)


JN 16. Vodomeri

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 15. Usluge servisiranja i baždarenja vodomera

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)


JN 14. Radovi na dogradnji nove vodovodne mreže

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 13. Radovi na rekonstrukciji kolektora

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 12. Vodovodni i kanalizacioni materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 1  - preuzmi (PDF)


JN 11. Radna odeća i obuća

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanje i odgovor - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 10. Oprema za automatizaciju

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 9. Osnovne hemikalije za preradu vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 8 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 - preuzmi (PDF)


JN 8. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 11  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 13  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 14  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 15  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 16  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 18  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 24  - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 21  - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 22  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 18 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 21 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 22 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 24 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 13 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 16 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 15 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 14 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)


JN 7. Rezervni delovi za potrebe voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 - preuzmi (PDF)


JN 6. Prateći građevinski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 5. Usluge vanliniskog prevoza zaposlenih

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 4. Ugalj

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 3. Betonski radovi

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 2. Zemljani i montažni radovi

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora  - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 1. Električna energija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora  - preuzmi (PDF)