Javne nabavke ispod limita
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

JN 3. Aparat za varenje CO2

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 2. Rezervni delovi za servisiranje instrumenata sa popravkom kod ovlašćenog servisera WTW

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 1. Materijal za izradu kancelarijskog nameštaja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)