Vodovodni sistem Opštine Aleksinac
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Vodovodni sistem opštine Aleksinac

 

Na sistem javnog vodovoda sa Postrojenja za preradu vode „Bresje“ priključen je Aleksinac i 19 naselja u kome živi oko 35.602 stanovnika opštine Aleksinac.

Vodovodna mreža, uključuje magistralne, primarne cevovode, kao i sekundarne vodovodne linije, sa priključcima do potrošača. Ukupna dužina ovih cevovoda, bez priključaka, iznosi oko 260 km. Na sistem javnog vodovoda postoji oko 11.000 priključaka. Podaci obuhvataju period zaključno sa 2015.godinom.

U strukturi cevovoda imamo raznovrsne materijale: čelične, pocinkovane, azbest-cementne, armirano-betonske, polietilenske i PVC cevi.

Mapa opstine vodosistem Bovan sa Tesicom april 2015

Snabdevanje vodom potrošača funkcioniše iz rezervoara:

  • -- „V okno“ u Aleksincu, zapremine 3.250 m³, I visinska zona
  • -- „Logorište“ u Aleksincu, zapremine 500 m³, II visinska zona (deo grada od sportske hale do A.Rudnika), prepumpavanje vode iz pumpne stanice na Rezervoaru „V okno“
  • -- „Rujevica“ u Aleksincu, zapremine 1.000 m³, II visinska zona (deo grada Palilula i Glogovica), prepumpavanje vode iz pumpne stanice „Vašarište“
  • -- „A.Bujmir“, zapremine 60 m³, prepumpavanje vode iz pumpne stanice A.Bujmir
  • -- „Trnjane“, zapremine 120 m³, prepumpavanje vode iz pumpne stanice Trnjane
  • -- „Subotinac“, zapremine 120 m³, prepumpavanje vode iz pumpne stanice Subotinac na PPV „Bresje“
  • -- „Kurilovica“, zapremine 500 m³, prepumpavanje vode iz pumpne stanice „Ražanj“ na PPV „Bresje“
  • -- Rezervoar na PPV“Bresje“, zapremine 1.000 m³.

Mapa opstine vodosistem Bovan sa objektima cevovodima 2015

Ukupan rezervoarni prostor 6.550 m³. Oko 80% potrošača se snabdeva vodom iz I visinske zone (gravitaciono), dok se 20% prepumpava i snabdevanje je u II visinskoj zoni.

Voda se sa Postrojenja „Bresje“ gravitaciono doprema do glavnog rezervoara „V okno“ koji se nalazi u Aleksincu, preko magistralnog cevovoda čiste vode prečnika DN800 mm, dužine oko 5 km. Iz ovog rezervoara se voda prepumpava do visinskog rezervoara „Logorište“.

Magistralni cevovod DN800 mm iz rezervoara „V okno“ nastavlja ka gradu i kod mosta na Moravici se redukuje na DN500 mm. Na ovom cevovodu je na nekoliko priključka direktno vezan Aleksinac.

Magistralni cevovod do Žitkovcu, Donjeg Adrovca i Trnjana, izeveden je sa prečnikom DN400. Sa ovog cevovoda su priključena i sva naselja koja gravitiraju oko trase cevovoda.

Novoizgrađeni magistralni cevovod od Moravca do Tešice izrađen je 2011.godine od polietilenskih cevi prečnika Ø315 mm.

Prosečan vrednost pritiska u I visinskoj zoni kreće se od 4 do 6 bara i uslovljena je visinskom razlikom nivoa vode u rezervoaru „V okno“ u Aleksincu (kota dna rezervoara KDR 220.25 mnm) i kote priključka potrošača.

Kote dna rezervoara KDR „Rujevica“ 269.50 mnm, KDR „Kurilovica“ 261.00 mnm, KDR „Logorište“ 235.90 mnm, KDR „Subotinac“ 317.10 mnm, KDR „Trnjane“ 238.00 mnm, KDR „A.Bujmir“ 260.81 mnm.

Rezervoar

Pumpe

Za održavanje bakteriološke stabilnosti vode u velikoj distributivnoj mreži uspostavljen je sistem stanica za dohlorisavanje vode, hlorne stanice: Žitkovac, Trnjane, Moravac, A.Bujmir, Bobovište. Dohlorisavanje vode vrši se rastvorom Natrijum hiperhlorita.

Resize of 20150924_173655

U 2015.godini na brani „Bovan“ montirana je mobilna hlorna stanica koja služi za dezinfekciju sirove vode i održavanje sanitarne ispravnosti magistralnog cevovoda sirove vode. Ovakvim predtretmanom se olaksava proces prerade vode na samom Postrojenju.

JKP“Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac preventivno izvodi redovna ispiranja vodovodne mreže u cilju održavanja higijenske ispravnosti cevi na viši nivo. Ispiranja se vrše uglavnom u planiranim noćnim terminima, uz prethodnu najavu na lokalnoj radio-televiziji.