Zaštita životne sredine
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Reka Morava

Bovansko jezero

Reka Moravica

Bovansko jezero

JKP “Vodovod I kanalizacija” Aleksinac je ekološki odgovorno preduzeće koja sve poslovne aktivnosti obavlja u skladu sa misijom očuvanja zdravog životnog okruženja.

Verujemo da je zdrava životna sredina podsticaj koji nas konstantno vodi u misiji da našim radom doprinesemo podizanju nivoa svesti svih zaposlenih o očuvanju prirodnih resursa ali i uticanje na svest šireg okruženja.