Javne nabavke
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

JN 29. Usluge baždarenja i popravki vodomera

- Javni poziv - sektorski narucilac - preuzmi (PDF)
- Obrazac strukture cene sa uputstvom kako se popunjava - preuzmi (PDF)
- Model ugovora - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci, vrste tehničke karakteristike - preuzmi (PDF)
- Podati o naručiocu - preuzmi (PDF)
- Tehnička specifikacija - preuzmi (PDF)
- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu - preuzmi (PDF)
- Izveštaj o postupku - preuzmi (PDF)


JN 28. Vodomeri

- Javni poziv - sektorski narucilac - preuzmi (PDF)
- Obrazac strukture cene sa uputstvom kako se popunjava - preuzmi (PDF)
- Model ugovora - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci, vrste tehničke karakteristike - preuzmi (PDF)
- Tehnička specifikacija - preuzmi (PDF)
- Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - preuzmi (PDF)
- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu - preuzmi (PDF)
- Obrazac troškova pripreme ponude - preuzmi (PDF)
- Izveštaj o postupku - preuzmi (PDF)


JN 27. Usluge baždarenja i popravki vodomera

- Javni poziv - sektorski narucilac - preuzmi (PDF)
- Obrazac strukture cene sa uputstvom kako se popunjava - preuzmi (PDF)
- Model ugovora - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci, vrste tehničke karakteristike - preuzmi (PDF)
- Podati o naručiocu - preuzmi (PDF)
- Tehnička dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o dodeli ugovora -  preuzmi (PDF)


JN 26. Vodomeri

- Javni poziv - sektorski narucilac - preuzmi (PDF)
- Obrazac strukture cene sa uputstvom kako se popunjava - preuzmi (PDF)
- Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci, vrste tehničke karakteristike - preuzmi (PDF)
- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o dodeli ugovora -  preuzmi (PDF)


JN 25. Pogonska goriva

- Javni poziv - sektorski narucilac - preuzmi (PDF)
- Obrazac troškova pripreme ponude - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o dodeli ugovora koje objavljuje sektorski narucilac - preuzmi (PDF)
- Obrazac troškova pripreme ponude - preuzmi (PDF)
- Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama - preuzmi (PDF)
- Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci, vrste tehničke karakteristike - preuzmi (PDF)
- Uputstvo ponudacima kako da sačine ponudu -  - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora -  preuzmi (PDF)


JN 24. Vodovodni materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Odlukao obustavi postupka - partija 13 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 6 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 8 - preuzmi (PDF),
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 13 -  preuzmi (PDF)


JN 23. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 18 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 20 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 18 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 20 -  preuzmi (PDF)


JN 22. Osnovne hemikalije za preradu vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 21. Pogonska goriva i derivati od nafte

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru -  preuzmi (PDF)


JN 20. Pneumatici za potrebe voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 19. Usluge servisiranja i održavanja u laboratoriji

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 18. Građevinsko zemljani radovi radi obavljanja osnovne delatnosti

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 17. Kancelariski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 -  preuzmi (PDF)


JN 16. Građevinski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1-  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2-  preuzmi (PDF)


JN 15. Metalna galanterija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru -  preuzmi (PDF)


JN 14. Radna odeća

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 13. Usluge servisiranja opreme za ozonizaciju

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 12. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 11 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 12 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 14 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 17 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 18 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 19 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 20 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 21 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 22 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 23 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 18 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 19 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 20 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 12 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 14 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 17 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 21 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 22 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 23 - preuzmi (PDF)


JN 11. Osnovne hemikalije za preradu vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 -  preuzmi (PDF)


JN 10. Laboratorijske hemikalije

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori 1 - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 -  preuzmi (PDF)


JN 9. Usluge popravki pumpi za vodu Grundfos

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 8. Rezervni delovi za potrebe voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 -  preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 -  preuzmi (PDF)


JN 7. Usluge angažovanja ljudskih resursa za obezbeđenje objekata

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)


JN 6. Betonski radovi i radovi na izgradnji šahti

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 5. Prateći građevinski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 4. Usluge servisiranja i održavanja za Pogon distribucije vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 3. Usluge projektovanja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 2. Vanlinijski prevoz

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 1. Električna energija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)