Javne nabavke
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

JN 7. Usluge angažovanja ljudskih resursa za obezbeđenje objekata

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)


JN 6. Betonski radovi i radovi na izgradnji šahti

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)


JN 5. Prateći građevinski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)


JN 4. Usluge servisiranja i održavanja za Pogon distribucije vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 3. Usluge projektovanja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 2. Vanlinijski prevoz

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 1. Električna energija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)