Misija, Vizija, Ciljevi
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Misija
Da na teritoriji opštine Aleksinac, u datim okolnostima, na bazi postojeće tehničko-tehnološke opremljenosti, uz maksimalno angažovanje profesionalnog i stručnog kadra, osigura potrebne količine pijaće vode odgovarajućeg kvaliteta, poštujući zahteve potrošača i opravdavajući očekivanje osnivača i razloge osnivanja, uz obavezu očuvanja životne sredine.

Vizija
Maksimalna angažovanost u ostvarivanju strateških ciljeva, vodosnabdevanja potrošača i odvođenja otpadnih komunalnih voda. Prepozanavanje potreba naših potrošača i delovanje svim raspoloživim kapacitetima. Tehnički i tehnološki razvoj u svim segmentima delovanja i rada, po principu održivog ekonomskog razvoja. Profesionalnost i odgovornost u obavljanju poslova i zadataka kroz težnju ka najvišim standardima timskog rada i uz omogućavanje i podsticaj usavršavanja, inovativnosti i kreativnosti svakog zaposlenog, sve u cilju prosperiteta Preduzeća u celini. Eliminisanja ili svođenje na najmanju moguću meru negativnih uticaja okruženja i maksimalno korišćenje svih prednosti u pružanju usluga potrošačima. Očuvanje vodozahvata i zaštita od nečekivanih i loših uticaja je primarni zadatak. Ostvarivanje svojih ciljeva, uz potpunu ekološku svest o važnosti zaštite životne sredine kao temelja razvoja budućim pokoljenjima, kroz puno posvećenje prihvatu i preradi otpadnih voda po najvišim evropskim standardima. Kvantitet, kvalitet i postojanost u pružanju usluga.

Ciljevi
JKP “Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac, uz podršku Osnivača, radi na ispunjenju generalne koncepcije vodosnabdevanja opštine Aleksinac iz vodosistema “Bovan” i sa Postrojenja za preradu vode “Bresje” u Subotincu. Izgradnjom započetih i planiranih vodnih objekata i povezivanjem novih naselja na sistem javnog vodovoda omogućiće planiranu i kontinualnu preradu vode, proces distribucije do svih potrošača, uz praćenje kvaliteta vode za piće. Interes Preduzeća je da nastavi sa uvođenjem novih tehnologija i savremenih rešenja iz oblasti vodosnabdevanja, zamene starih i dotrajalih vodovodnih cevi, kao i da troškove poslovanja i gubitke u distribuciji svede na optimalne, kako bi se svim potrošačima obezbedila dovoljna količina vode za piće po najpovoljnijim cenama. Najznačajnija trenutna aktivnost Preduzeća jeste rekonstukcija i dogradnja Postrojenja za preradu vode “Bresje”, sa uvođenjem novih savremenih tehnologija u tretmanu vode za piće. Mera se izvodi u okviru nemačkog KFW programa. Edukacija kadrova mora da prati buduće zahteve i potrebe Preduzeća, kao i nastavak rada na uvođenju priznatih standarda ISO i HACCAP. Održanje visoke funkcionalnosti opreme i kadrova internih laboratorija Preduzeća za praćenje kvaliteta vode za piće uz saradnju i eksterni nadzor „Instituta za javno zdravlje“ Niš. Posebna pažnja mora se posvetiti i preradi otpadne vode, obezbeđenju finansiranja kapitalnih investicija za izgradnju Postrojenja za otpadne vode i proširenju kanalizacione mreže, uz pomoć lokalne samouprave, države Repubike Srbije i Evropskih fondova. Životnu sredinu trebamo sačuvati za naše potomstvo. Preduzeće želi da opravda zahteve za koje je formirano i treba konstantno raditi na poboljšanju kvaliteta svojih usluga, na zadovoljstvo svih potrošača.