Aktivnosti
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Aktivnosti na čišćenju jezera „Bovan“

Radnici JKP“Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac su dana 3.marta 2017.godine započeli akciju čišćenja smeća i plastičnih ambalaža sa brane „Bovan“ kod prve i druge plaže. 

Ovom prilikom je sakupljeno oko 20 tak džakova otpada, sa napomenom da će ista akcija prikupljanja smeća pored jezera nastaviti i u narednom periodu. 

Molimo sve naše sugrađane da vode računa o održavanju životne sredine i rade na očuvanju akumulacije „Bovan“.
Koliko poštujemo prirodu, toliko će ona najmanje ispoštovati nas. Zato čuvajmo vodu.