Potrošnja i rastur vode
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Kako pratiti potrošnju i rastur vode

Poštovani  potrošači,

Molimo Vas da obratite pažnju na vaše vodomere i da povremeno proverite ispravnost Vaših unutrašnjih vodovodnih instalacija (kućnih instalacija).

Najbolji pokazatelj ispravnosti vodovodnih instalacija i razvoda sa uređajima jeste kada se provere da su zatvorena sva točeća mesta i priključci instalacija, i u tom slučaju kazaljke i merni točkić na Vašem vodomeru treba da miruje.

Ukoliko se na vodomeru pokreću kazaljke mehanizma i točkić, a ustanovili ste da su Vam sva točeća mesta zatvorena, to je pokazatelj da postoji neko nekontrolisano curenje u vašim kućnim instalacijama.

Nekada ova curenja nastaju zbog oštećenja starih vodovodnih cevi od kojih je kućna instalacija izrađena, pogotovu ako je od pocinkovanog materijala.

Postoje curenja na podzemnim instalacijama i često se desi da voda nikada ne izbije na površinu i ne otkrije se, već nađe neki svoj podzemni put ili vodotok.

U praksi takve instalacije su stare i po 30-40 godina, ne zna se njihov položaj i razvod. Potraga za ovakvim podzemnim kvarom je teška i složena, a nekada se moraju ukljanjati i betonske površine.

Naš savet, po pitanju otklanjanja kvarova na starim instalacijama, jeste da se izvrši polaganje novih cevi za vodu u zaštitnim cevima, izrada malih revizionih šahti sa prekidnim ventilima, tako da  nova vodovodna instalacija bude izrađena sa mogućnošću jednostavnog održavanja i zamene u budućem periodu.

Stare cevi, nakon popravke pojedinačnog kvara, mogu da  izazovu pojavu novih  kvarova usled zastarelosti i oštećenja. Iz tog razloga je uvek opravdano ići na polaganje novih cevi.

Praćenje potrošnje, praćenjem utroška vode na vodomeru i računu, u situaciji ste da odreagujete na vreme. Na ovaj način možete uštedeti na računu za utrošenu vodu, i novac za velike račune usled neispravnosti kućnih  instalacija investirati u njihovu zamenu i popravku.