Javne nabavke ispod limita
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

2024.


JN Inoks materijsl

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Periodični pregled fizičko hemijskih uslova

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge periodičnog pregleda oruđa za rad

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Periodični pregled elektroinstalacija

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Rezervni delovi za trimer

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Šestomesečni pregled PP aparata

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Građevinski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Dezinfekciona sredstva za mikrobiološku i hemijsku laboratoriju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Obrasci po nalogu naručioca

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge sanitarne zaštite objekata i zapošljenih

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Ručni alat

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge angažovanja ljudskih resursa - obezbeđenje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)
- Tehnička dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Model ugovora - preuzmi (PDF)
- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)


JN Plastična galanterija za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Namirnice za čajnu kuhinju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Квартално испитивање отпадних вода на уливу у реципијент

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje otpadnih voda lagune

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje merenja protoka otpadnih voda

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge osiguranja

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)


JN Usluge održavanja fontana

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Elektroinstalacioni materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge komisije za tehnički prijem

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Potrošni mašinski i bravarski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Oprema za održavanje fontana

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge analiye vode za piće

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge analiye sirove vode

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Hemisko otporni materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Finansijske usluge

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Sredstva za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Oprema za aparat za kovertiranje

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)
- Račun - preuzmi (PDF)


JN Osnovni kancelariski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Šljunak

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)
- Izjava - preuzmi (PDF)

2023.


JN Oprema za seoske vodovode

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Laboratorijska oprema za hemijsku i mikrobiološku laboratoriju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Elektro sklopke i uređaji

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge pružanja zdravstvenih usluga

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Autolimarske usluge

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Beton

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Elektro sklopke i uređaji

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Troškovi usluga autopranja

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Troškovi autoelektričarskih usluga

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Troškovi vulkanizerskih usluga

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Metalna galanterija

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge održavanja klima uređaja

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Geodetske usluge

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Laboratoriska pomagala i pribor

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Servis i etaloniranje merne opreme u laboratoriji

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Toneri i ketridži

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge revizije

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge servisiranja laboratoriske opreme u mikrobiološkoj laboratoriji

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)
- Dodatni uslovi - preuzmi (PDF)


JN Pumpe za vodu

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Računarska oprema

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Dezinfekciona sredstva za mikrobiološku i hemijsku laboratoriju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Radna odeća i obuća

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)
- Tehnička specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Rezervni delovi za trimer

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Ručni alat

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge sanitarne zaštite objekta i zaposlenih

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge šestomesečnog pregleda PP aparata

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Molrski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge osiguranja

- Obrazac ponude, zahtev za dostavu ponude i specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje otpadnih voda na ulivu u recipijent u JKP "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac sa izdavanjem nalaza

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje merenja protoka otpadnih voda na ulivu u recipijent u JKP "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac sa izdavanjem nalaza

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje otpadnih voda lagune sa izdavanjem nalaza

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge održavanja računara

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Plastična galanterija za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge angažovanja ljudskih resursa - obezbeđenje

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Model ugovora - preuzm (PDF)
- Obrazac strukture cena - preuzmi (PDF)
- Opšti podaci o nabavci - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)


JN Osnovni kancelariski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Namirnice za čajnu kuhinju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Rezervni delovi za kompresor

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Pomoćni materijal za uzorkovanje

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Elektroinstalacioni materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Potrošni mašinski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge mobilne telefonije

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Pesak, šljunak

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Finansijske usluge

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


 

2022.


JN Oprema za održavanje fontana

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Rezervni delovi za trimer

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Definfekciona sredstva za mikrobiološku laboratoriju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge analize sirove vode

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge analize vode za piće - eksterna kontrola

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje otpadnih voda sa lagune

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje otpadnih voda na ulivu u recipijent

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Kvartalno ispitivanje meranja protoka otpadnih voda

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Namirnice za čajnu kuhinju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Plastična galanterija za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN Usluge održavanja automatike

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


 

2021.


JN 33. Usluge nadogradnje SCADA sistema

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm.pdfi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 32. Klima uređaj

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm.pdfi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 30. Aluminijumska stolarija

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 28. Usluge periodičnog pregleda fizičko hemijskih uslova rada u objektima JKP “ViK”sa izdavanjem atesta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 27. Usluge periodičnog pregleda oruđa za rad u objektima JKP “ViK”sa izdavanjem atesta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 26. Usluge periodičnog pregleda elektroinstalacija na objektima JKP “ViK”sa izdavanjem atesta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 25. Vibro žaba

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 23. Usluge sanitarne zaštite objekata i zaposlenig DDD

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 22. Usluge izrade plana u slučaju akcidenta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 21. Usluge izrade procene rizika od katastrofe

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 20. Usluge izrade plana evakuacije i spasavanja

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 18. Materijal za popravku oštećenja PPV opreme na objektima JKP "ViK" Aleksinac

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 17. Usluge šestomesečnog pregleda protiv požarnih aparata i hidrantske mreže

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 16. Deinfekciona sredstva za mikrobiološku i hemijsku laboratoriju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 6. Sredstva za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 5. Namirnice za čajnh kuhinju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 4. Pomoćni građevinski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


 

2020.


JN 10. Elektromotorni uređaji

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 9. Usluge mobilne telefonije

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 8. Plastična galanterija za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 7. Održavanje sistema za merenje protoka otpadnih voda VIG sa ugradnjom i zamenom opreme

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 6. Usluge održavanja postojećih video nadzora i alarma od strane pravnih lica sa licencom i legalizacijom nadzora

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 5. Troškovi oznaka i uputstva BZNR -u, table i slično

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 4. Alat i pribor

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 3. Aparat za varenje CO2

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 2. Rezervni delovi za servisiranje instrumenata sa popravkom kod ovlašćenog servisera WTW

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 1. Materijal za izradu kancelarijskog nameštaja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)