Javne nabavke ispod limita
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

2021.


JN 33. Usluge nadogradnje SCADA sistema

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm.pdfi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 32. Klima uređaj

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzm.pdfi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 30. Aluminijumska stolarija

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 28. Usluge periodičnog pregleda fizičko hemijskih uslova rada u objektima JKP “ViK”sa izdavanjem atesta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 27. Usluge periodičnog pregleda oruđa za rad u objektima JKP “ViK”sa izdavanjem atesta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 26. Usluge periodičnog pregleda elektroinstalacija na objektima JKP “ViK”sa izdavanjem atesta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 25. Vibro žaba

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 23. Usluge sanitarne zaštite objekata i zaposlenig DDD

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 22. Usluge izrade plana u slučaju akcidenta

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 21. Usluge izrade procene rizika od katastrofe

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 20. Usluge izrade plana evakuacije i spasavanja

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 18. Materijal za popravku oštećenja PPV opreme na objektima JKP "ViK" Aleksinac

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 17. Usluge šestomesečnog pregleda protiv požarnih aparata i hidrantske mreže

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 16. Deinfekciona sredstva za mikrobiološku i hemijsku laboratoriju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 6. Sredstva za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 5. Namirnice za čajnh kuhinju

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 4. Pomoćni građevinski materijal

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


 

2020.


JN 10. Elektromotorni uređaji

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 9. Usluge mobilne telefonije

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 8. Plastična galanterija za održavanje higijene

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 7. Održavanje sistema za merenje protoka otpadnih voda VIG sa ugradnjom i zamenom opreme

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 6. Usluge održavanja postojećih video nadzora i alarma od strane pravnih lica sa licencom i legalizacijom nadzora

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 5. Troškovi oznaka i uputstva BZNR -u, table i slično

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 4. Alat i pribor

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 3. Aparat za varenje CO2

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 2. Rezervni delovi za servisiranje instrumenata sa popravkom kod ovlašćenog servisera WTW

- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)


JN 1. Materijal za izradu kancelarijskog nameštaja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Obrazac ponude - preuzmi (PDF)
- Specifikacija - preuzmi (PDF)