Javne nabavke
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

2015

JN Rezervni delovi za servisiranje instrumenata kod ovlašćenog servisera

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)


JN Računarska oprema

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru - preuzmi (PDF)