Javne nabavke
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

2017

JN 37. Radovi na automatizaciji opreme rezervoara i pumpne stanice

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 36. Radovi na rekonstrukciji poslovnog prostora u ul. Dušana Trivunca

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 35. Projektno tehničko dokumentacija rekonstrukcije vodovoda

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 34. Usluge servisiranja i održavanja opreme na PPV Bresje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 33. Usluge projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom ppv Bresje

- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - preuzmi (PDF)
- Mišljenje - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 32. Usluge servisiranja i održavanja opreme na PPV Bresje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - preuzmi (PDF)


JN 31. Radovi na rekonstrukciji kanalizaciji

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 30. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 29. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na PPV Bresje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 28. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 27. Usluge servisiranja laboratoriske opreme

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 26. Rezervni delovi za servisiranje instrumenata kod ovlašćenog servisera

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 25. Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju VIK mreže

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 24. Pogonska goriva i derivati od nafte

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 23. Vodovodni materijal - partija 4

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 22. Osnovne hemikalije za preradu vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 21. Radovi na rekonstrukciji vodovodne linije

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)


JN 20. Usluge servisiranja i održavanja opreme na PPV Bresje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 19. Osnovne hemikalije za preradu vode - partija 3

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 18. Vodovodni materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 6 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 8 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 9 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 - preuzmi (PDF)


JN 17. Osnovne hemikalije za preradu vode

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Ukaz - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o podenetnom zahtevu za zaštitu prava - preuzmi (PDF)
- Odluka o nastavku postupka - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 6 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1 - preuzmi (PDF)


JN 16. Zemljani radovi

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 15. Usluge servisiranja i baždarenja

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 14. Radovi na automatizaciji i telemetriji

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  - preuzmi (PDF)


JN 13. Građevinski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Pitanja i odgovori - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 12. Laboratoriska pomagala i pribor za hemisku i mikrobiološku laboratoriju

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1- preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 11. Kancelariski materijal

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)


JN 10. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)


JN 9. Usluge servisiranja i održavanja opreme na PPV Bresje

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)


JN 8. Metalna galanterija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - preuzmi (PDF)
- Izmena konkursne dokumentacije - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 7. Pogonska goriva i derivati od nafte

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 6. Usluge vanliniskog prevoza radnika

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 5. Usluge održavanja voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 - preuzmi (PDF)
- Odluka o obustavi postupka - partija 4 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 10 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 12 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 14 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 15 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 17 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 20 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 21 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 21 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 20 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 17 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 12 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 14 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 15 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 - preuzmi (PDF)


JN 4. Šljunak

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 3. Rezervni delovi za potrebe voznog parka

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 7 - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 - preuzmi (PDF)


JN 2. Ugalj

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)


JN 1. Električna energija

- Poziv za dostavljanje ponuda - preuzmi (PDF)
- Konkursna dokumentacija - preuzmi (PDF)
- Odluka o dodeli ugovora - preuzmi (PDF)
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzmi (PDF)