Pogon distribucije vode
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Pogon distribucije vode

 

Redovne aktivnosti ovog dela Preduzeća su održavanje javne vodovodne i kanalizacione mreže, sa priključcima. Otklanjanje havarija na mreži se izvodi po detekciji i po prioritetu. JKP“Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac održava oko 260 km distributivne vodovodne mreže sa oko 11.000 priključaka i oko 40 km kanalizacione mreže.

Pogon distribucije vode 1

Pogon distribucije vode 2

Prečnici vodovodnih cevi kreću se do maksimalnih DN800 mm, dok je kanalizacioni kolektor izgrađen od KC cevi prečnika DN1000 mm.

Za potrebe održavanja javne vodovodne i kanalizacione mreže Preduzeće je opremljeno odgovarajućom mehanizacijom: Skip kombinir mašina, kamioni kiper i sandučar, putari, Kanal-Džet vozilo za odgušivanje kanalizacije, fekalna cisterna, cisterna za pijaću vodu.

Preduzeće je od 2008.godine uvelo za korišćenje elektrofizioni PE polietilenski fiting, kao najsavremeniji i najpouzdaniji materijal za izvođenje vodovodne mreže sa priključcima. Svi novi vodovodni priključci na PE cevi se daju sa elektrofuzionog sedla ogrlice, i elektrofuzionih spojnica. Rok trajanja ovakvog vara se procenjuje na 50 tak godina, ukoliko su ispoštvovana sva pravila i uslovi zavarivanja.

Pogon distribucije vode se bavi i izdavanjem priključaka na vodovodnu i kanalizacionu (VIK) mrežu.

Pogon distribucije vode 23jpg

Odeljenje tehničke službe, za priključke i evidenciju, obrađuje zahteve potrošača (pravnih ili fizičkih lica) za priključke na VIK, sačinjava uslove priključenja i izvodi radove na priključenju.

Takođe, ovo odeljenje se bavi izdavanjem tehničkih uslova i saglasnosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dobijanja potrebnih dozvola za izgradnju ili izvođenje radova, u skladu sa važećim „Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije“ i drugih potvrda iz domena rada Pogona, odnosno Tehničkog sektora.

Pogon distribucije vode 5

Pogon distribucije vode 6

Pogon distribucije vode 9

Pogon distribucije vode 10

U okviru delatnosti preduzeća, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Aleksinac, raspolaže sa specijalizovanim vozilima za održavanje kanalizacije Kanal-Džet vozilom za odgušivanje kanalizacije i fekalnom cisternom za crpkanje i pražnjenje septičkih jama.

Usluge ovih mašina i druge mehanizacije pružaju se i trećim licima, u zavisnosti od obaveza i trenutnih aktivnosti Preduzeća, prema usvojenom Cenovniku usluga.