Dokumenta / Dokumenta
________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . .

Pravilnici          Zakoni          Cenovnici          Dokumenta        Planiranje i izveštaji


-- Plan i program (rodna ravnopravnost) JKP ViK - preuzmi (PDF)
-- Evidencija podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti - preuzmi (PDF)
-- Upravljanje rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti JKP ViK - preuzmi (PDF)
-- Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti 2023 JKP ViK - preuzmi (PDF)

-- Sistematizacija 2022 - preuzmi (PDF)
-- Kolektivni ugovor 2021 - preuzmi (PDF)

-- Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - preuzmi (PDF)
-- Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti - preuzmi (PDF)

-- Rešenje o imenovanju komisije za rešavanje reklamacija potrošača - preuzmi (PDF)
-- Obaveštenje o načinui i mestu prijema reklamacija - preuzmi (PDF)
-- Odluka o imenovanju lica za prijem i rešavanje reklamacija potrođača - preuzmi (PDF)
-- Obrazac za rešavanje reklamacija - preuzmi (PDF)

-- Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti JKP ViK - preuzmi (PDF)
-- Odluka o određivanju lica za kordinaciju - preuzmi (PDF)
-- Obaveštenje za zapošljenje o izradi i donošenju Plana upravljanja rizicima - preuzmi (PDF)
-- Odluka o određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost - preuzmi (PDF)

-- Informator o radu JKP "ViK" Aleksinac - https://informator.poverenik.rs/informator?org=mtCbPr2GWGSzonzzP

-- Tehnički uslovi za kućnu vodovodnu šahtu - preuzmi (PDF)

-- Primer popunjavanja naloga za uplatu - preuzmi (PDF)

-- Informator o radu JKP "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac - preuzmi (PDF)

-- Broj zaposlenih u JKP "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac na dan 1.5.2022 - preuzmi (PDF)
-- Broj zaposlenih u JKP "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac na dan 1.8.2022 - preuzmi (PDF)