Month: February 2022

Javne nabavke 2021

Javne nabavke ________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . . . . . . . . . JN 1. Električna energija – Poziv za dostavljanje ponuda – preuzmi (PDF) – Konkursna dokumentacija – preuzmi (PDF)